Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Misja Instytutu Studiów Zaawansowanych UW

  • Koordynowanie realizacji inicjatyw o dużej skali, angażujących specjalistów z wielu dyscyplin, wymagających wysokich inwestycji w infrastrukturę

  • Organizacyjne i finansowe wspieranie nowatorskich pomysłów badawczych, wiążących się z wysokim ryzykiem i mogących prowadzić do przełomowych wyników

  • Poszukiwanie nowych obszarów badawczych oraz inicjowania realizacji projektów ich dotyczących

  • Wspieranie elastycznego organizowania się naukowców w zespoły wokół wybranej tematyki i współdzielenia zasobów

  • Wspieranie wybitnych badaczy młodego i średniego pokolenia, identyfikowanie talentów oraz zapewnianie im odpowiednich warunków do rozwoju naukowego

  • Rozwój międzynarodowej współpracy naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, budowanie i wzmacnianie relacji z wybitnymi badaczami i renomowanymi ośrodkami z całego świata

  • Popularyzowanie osiągnięć naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na świecie – budowanie wizerunku UW jako uczelni badawczej, innowacyjnej, mogącej konkurować z zagranicznymi ośrodkami