Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Priorytetowy Obszar Badawczy II

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB)”

Uniwersytet Warszawski jest jedną z dziesięciu polskich szkół wyższych, które otrzymały status uczelni badawczej w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB)”. W latach 2020–2026 Uniwersytet otrzymuje dodatkowe środki na realizację 70 działań. Część z nich ma charakter ogólnouniwersytecki, a pozostałe przypisane są do pięciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB).

Priorytetowy Obszar Badawczy II „U podstaw mikro- i makroświata”

Jednym z Priorytetowych Obszarów Badawczych jest POB II „U podstaw mikro- i makroświata. Poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój”. Obejmuje on swym zakresem tematycznym badania z obszaru astronomii, biologii, chemii i fizyki oraz kierunki studiów takie jak chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, inżynieria nanostruktur oraz energetyka i chemia jądrowa.

Problematyka, której dotyczy POB II, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest traktowana jako jeden z priorytetów w agendzie organizacji międzynarodowych, rządów i przedsiębiorstw. Stanowi naturalne pole współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

W dyscyplinach skupionych w POB II Uniwersytet ma już uznany dorobek naukowy oraz ugruntowaną pozycję międzynarodową. To zasługa niezwykle aktywnych badawczo zespołów – wśród nich wymienić można Obserwatorium Astronomiczne, Grupę Fizyki Subatomowej i Cząstek Elementarnych oraz Centrum Kwantowych Technologii Optycznych.

Uniwersytecki kampus na Ochocie, gdzie skupione są wydziały i jednostki zajmujące się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, dysponuje niezwykle nowoczesną, często unikatową w skali kraju infrastrukturą badawczą.

Działania zaplanowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II

 

Celem działań zaplanowanych w POB II jest:

  • rozwój współpracy naukowej z renomowanymi ośrodkami z kraju i zagranicy,
  • włączenie wybitnych młodych naukowców z całego świata w badania prowadzone na Uniwersytecie,
  • wsparcie doskonałych naukowo zespołów badawczych,
  • unowocześnianie infrastruktury UW.

Współpraca w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II

Jednostki utworzone w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II – Instytut Studiów Zaawansowanych UW, Centrum AMO oraz Sieć Badawcza „Wczesny Wszechświat” – ściśle ze sobą współpracują. Wspólne działania dotyczą m.in. programu Distinguished Visiting Fellowships, wspierania mobilności doktorantów i badaczy, a także organizacji wydarzeń naukowych.