Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O Instytucie

Instytut Studiów Zaawansowanych to wirtualny instytut naukowy Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: astronomia, biologia, chemia, fizyka). Celem Instytutu jest wspieranie nowatorskich inicjatyw badawczych, przyciąganie na Uniwersytet wybitnych uczonych z całego świata oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej.

Zaangażowane jednostki

Powstanie Instytutu Studiów Zaawansowanych UW to jedno z działań Priorytetowego Obszaru Badawczego II „U podstaw mikro- i makroświata” realizowanego na Uniwersytecie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB)” (więcej o POB II >>).

Pomysłodawcą i koordynatorem utworzenia Instytutu jest Wydział Fizyki, a kierownikiem działania IDUB – prof. dr hab. Zygmunt Lalak. W inicjatywę zaangażowane są także inne jednostki uniwersyteckie zajmujące się naukami ścisłymi i przyrodniczymi: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Geologii oraz Centrum Nowych Technologii.

W przyszłości możliwe jest przekształcenie wirtualnego ISZ UW w jednostkę ogólnouniwersytecką.

Współpraca w ramach POB II

Instytut Studiów Zaawansowanych UW współpracuje z dwoma pozostałymi zespołami badawczymi utworzonymi w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II – Centrum Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (Centrum AMO) oraz Międzynarodową Siecią Badawczą w obszarze zastosowań fizyki subatomowej, astronomii i chemii do badania wczesnego Wszechświata (Sieć Badawcza „Wczesny Wszechświat”). Wspólne działania obejmują m.in. program Distinguished Visiting Fellowships, wspieranie mobilności doktorantów i badaczy, a także organizację wydarzeń naukowych.