Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Distinguished Postdoctoral Fellowships

Program przeznaczony jest dla naukowców na wczesnych etapach kariery. Jego celem jest zapewnienie obiecującym młodym badaczom doskonałych warunków do pracy naukowej. Laureaci otrzymują możliwość prowadzenia ambitnych i nowatorskich badań, często obarczonych ryzykiem, łączących wiedzę z różnych dyscyplin i wymagających współpracy międzynarodowej.

Program realizowany jest w formie konkursów na stanowiska badawcze. Laureaci zatrudniani są w jednej z jednostek Uniwersytetu Warszawskiego – zgodnie z profilem zaplanowanych badań. Aplikujący do programu samodzielnie wskazują tematykę w ramach jednej z dyscyplin zdefiniowanych w zasadach konkursu.

Laureaci otrzymują wynagrodzenia, a także środki na podróże oraz sprzęt.

Wymagania wobec kandydatów oraz długość i warunki zatrudnienia laureatów określane są indywidualnie w ramach każdego konkursu.

Laureaci konkursu w roku 2021

Dr Silvio Osella

Pracuje w grupie dr. hab. Bartosza Trzaskowskiego. Badania habilitacyjne prowadził w takich instytucjach jak: Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Theoretical Chemistry & Biology Laboratory w Królewskim Instytucie Technicznym KTH w Szwecji oraz Laboratory of Chemistry of Novel Materials na Uniwersytecie w Mons (Belgia).

Jego badania na Uniwersytecie Warszawskim zostały uhonorowane stypendium „Dla młodych wybitnych naukowców do 35 roku życia, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej” przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrodą Rektora UW za „nadzwyczajne osiągnięcia naukowe, uznane za przełomowe w dyscyplinie i przyczyniające się w istotny sposób do podniesienia prestiżu społeczeństwa, a tym samym do zwiększenia renomy naszego Uniwersytetu”.

Pełnił funkcję kierownika projektu w ramach grantu NAWA Bekker, grantu NCN SONATA oraz grantu Marie Skłodowska-Curie COFOUND POLONEZ. Został również laureatem grantu BEETHOVEN 2. Obecnie jest kierownikiem projektu w ramach grantu OPUS-LAP 20 NCN.

Jest członkiem stowarzyszenia Institute of Fundamental and Frontier Sciences oraz Computing π-Conjugated Compounds society, a także Topic Editor board magazynu Nanomaterials (wydawnictwo MDPI).

Jego badania koncentrują się na wieloskalowych metodach obliczeniowych mających na celu zbadanie: a) nowych materiałów funkcjonalnych 2D do zastosowań w fotowoltaice i produkcji paliw słonecznych z naciskiem na produkcję wodoru molekularnego i konwersję CO2 do bardziej wartościowych związków chemicznych, w szczególności skupiając się na 2D MOF; b) (nie)liniowych właściwości optycznych cząsteczek fluorescencyjnych w środowiskach biologicznych, takich jak dwuwarstwy lipidowe i białka; c) hybrydowych interfejsów bioorganicznych składających się z grafenu, samoorganizujących się monowarstw (SAM) i małych białek zbierających światło w celu zwiększenia transportu elektronów wzdłuż złożonego interfejsu.

Dr hab. Tomasz Jaroń

Laureaci konkursu w roku 2022

Dr Jeffrey C. Everts

Obecnie pracuje w grupie prof. Piotra Szymczaka. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie pracował nad naładowanymi zawiesinami koloidalnymi z prof. René van Roijem. Prowadził z prof. Robertem Hołystem badania podoktorskie na temat dyfuzji w płynach złożonych w ramach programu Ulam w Instytucie Chemii Fizycznej w Warszawie. Wcześniej był stypendystą indywidualnym programu im. Marii Skłodowskiej-Curie na Uniwersytecie Lublańskim u prof. Mihy Ravnika, gdzie pracował nad elektrostatyką elektrolitów nematycznych. W 2022 r. otrzymał nagrodę dla wybitnych młodych naukowców od Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego obecne zainteresowania badawcze to naładowana miękka materia, ciekłe kryształy i mikrohydrodynamika. Więcej informacji można znaleźć na jego stronie internetowej.

Dr Bartłomiej Sadowski