Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Konferencja „Infrastruktura badawcza IDUB” na Wydziale Fizyki

Kategoria: Infrastruktura badawcza IDUB, Wydarzenia

Badacze różnych dziedzin nauk przyrodniczych 27 lutego 2023 r. wzięli udział w konferencji „Infrastruktura badawcza IDUB”, aby poznać możliwości wybranej aparatury na Wydziale Fizyki UW. Wśród omawianych przedsięwzięć znalazł się na przykład laser impulsowy, laboratoria o podwyższonej czystości, instalacja odzyskiwania helu czy projekt rozbudowy Północnej Stacji Astronomicznej w Ostrowiku.

Przemówienie otwierające to wydarzenie wygłosił Prorektor UW ds. badań prof. dr hab. Zygmunt Lalak. Opowiedział w nim o założeniach programu IDUB, a także o priorytetowych działaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed Uniwersytetem w szerszej perspektywie, w tym w dziedzinie badań naukowych. Konferencję poprowadził Prodziekan Wydziału Fizyki UW ds. finansowych prof. dr hab. Adam Babiński razem z dr. hab. Tomaszem Kazimierczukiem oraz prof. dr. hab. Piotrem Kossackim. Uczestników zaszczycili swoją obecnością także Dziekan Wydziału Fizyki UW prof. dr hab. Dariusz Wasik oraz Dziekan Wydziału Chemii UW prof. dr hab. Andrzej Kudelski.

Głównym celem wydarzenia było przedstawienie możliwości, jakie stwarza infrastruktura badawcza na Wydziale Fizyki, w tym sfinansowana przez program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” . W ramach tego programu finansowane są zakupy oraz wytworzenie nowej aparatury, rozwijanie istniejących laboratoriów, a także zatrudnianie operatorów specjalistycznego sprzętu. Środki przyznawane są w drodze konkursów. Zgodnie z ich zasadami aparatura badawcza jest dostępna nie tylko dla zespołu badawczego, który wnioskował o jego zakup. Mogą z niej korzystać – na zasadach uzgodnionych z kierownikami projektów infrastrukturalnych – również inne grupy badawcze UW, a także użytkownicy zewnętrzni.

Wygłoszone prezentacje wzbudziły zainteresowanie przedstawicieli różnych dziedzin nauki i okazały się wstępem do debaty, która toczyła się zarówno na sali wykładowej, jak i w kuluarach. Uczestnicy mieli więc okazję wymienić się doświadczeniami, a także zawrzeć nowe znajomości.

Oczekuje się, że wydarzenie to zaowocuje nowymi współpracami badawczymi. Osoby, które chciałyby się zapoznać z materiałami z konferencji, a także wiadomościami na temat infrastruktury IDUB, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia oraz do śledzenia Twittera ISZ.

Fotografia: Jarosław Rybusiński, Uniwersytet Warszawski