Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

„Workshop on 2D Materials” w Grenoble – owoc współpracy polsko-francuskiej

Kategoria: Konkursy, Wydarzenia

Od 15 do 17 listopada 2023 w Narodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych (Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses – LNCMI) w Grenoble we Francji odbywały się warsztaty „Workshop on 2D Materials”. Były one poświęcone tzw. materiałom dwuwymiarowym (2D) – niezwykle gorącemu tematowi współczesnych badań materiałowych. Swoje wyniki badań w tym zakresie zaprezentowało 23 zaproszonych wykładowców.

Związki, o których mowa, zawdzięczają swoją nazwę unikatowej strukturze. Warstwy silnie związanych atomów w tych materiałach połączone są ze sobą oddziaływaniami o znacznie słabszym charakterze. Umożliwia to, podobnie jak w przypadku grafitu, stosunkowo łatwą ich eksfoliację, a więc uzyskiwanie próbek o grubości pojedynczych atomów. Jak się okazuje, własności takich kilkuatomowych warstw dramatycznie różnią się od własności materiałów objętościowych. Uwalnia to ogromne możliwości poznawcze i aplikacyjne. Jeśli dodać do tego możliwość wytwarzania struktur złożonych z warstw różnych materiałów, umiejętność opanowaną w szczególności na Wydziale Fizyki UW, świat takich układów, nieistniejących naturalnie w przyrodzie, wydaje się nie mieć granic. Podczas warsztatów zaprezentowano m.in. szereg najnowszych wyników badań atomowo-cienkich warstw półprzewodnikowych chalkogenków metali przejściowych (MoSe2, WS2), perowskitów czy materiałów magnetycznych. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania możliwości technologicznych dostępnych na Wydziale Fizyki, gdzie możliwy jest wzrost innego materiału 2D – heksagonalnego azotku boru.

Wydarzenie zwieńczyło kolejny rok realizacji projektu IRP „2D Materials”, w ramach którego francuskie Centrum Badań Naukowych – CNRS – wspiera wysiłki jednostek z Francji (LNCMI oraz Institut Européen des Membranes w Montpellier) i Polski (Wydziału Fizyki UW oraz Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej) skupione na poznaniu własności materiałów 2D.

Wsparcie w organizacji warsztatów zapewnił Instytut Studiów Zawansowanych UW. Warto również wspomnieć, że wysoka jakość badań materiałów 2D na Wydziale Fizyki UW została potwierdzona przyznaniem dwóch grantów w ostatnim konkursie IDUB „Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym II”: Badania ultraszybkiego fotoprzewodnictwa w półprzewodnikowych materiałach warstwowych (prof. dr hab. Piotr Kossacki) oraz Jasna strona ciemnego materiału – własności optyczne siarczku hafnu (HfS2) (prof. dr hab. Adam Babiński).

Więcej informacji o badaniach materiałów 2D można znaleźć na stronie Laboratorium Spektroskopii Optycznej, zaś lista wykładów wygłoszonych podczas spotkania w Grenoble znajduje się na stronie wydarzenia.